Úvodní stránka » Podporují nás

Naší iniciativě vyjádřili podporu:

Mgr. Petr Gazdík, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

„Největší chybou naší civilizace je upřednostňování krátkodobých úspěchů, například obchodních, před dlouhodobými přínosy. To by mohl být i případ zamýšleného Větrného parku Sever. Chápu snahy o diverzifikaci energetických zdrojů i o maximální využití obnovitelných energií. Vždy by se ale mělo pečlivě vážit, zda konkrétní projekt nepřináší více škody než užitku. Záměr vybudovat větrníky v těsné blízkosti národního parku v unikátní lokalitě Podyjí považuji z tohoto hlediska za necitlivý.“

 

Francesca Gräfin Pilati von Thassul zu Daxberg – Filo della Torre di Santa Susanna, mezi jejíž rodový majetek patří barokní zámek Riegersburg a hrad Hardegg (oba v bezprostřední blzkosti NP Podyjí / Thayatal)

„Díky mé práci na barokním zámku Riegersburg, jakož i na hradě Hardegg, se s mou rodinou cítím, i na základě mého původu a mé rodové tradice, jako ochránce památek, dějinného dědictví, krajiny a přírody.

Od pádu železné opony (letos již čtvrtstoletí) věnuji se svými českými partnery mnoho času přeshraničním projektům, kulturním akcím a dalším aktivitám, a proto bych pokládala za velkou škodu, kdyby tuto naši práci a úsilí vbrzku nenávratně zmařil obludný zásah do krajiny i  celého přírodního komplexu Podyjí v podobě stavby obřích větrníků.“

 

Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města Znojma

„Vážení spoluobčané, žádám Vás o maximální možnou podporu a připojuji se svým podpisem k petici.“